سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تحلیل

گفت و شنود , • نظر

گفت: چه خبر؟
گفتم: یکی از سایت‌های مدعی اصلاحات نوشته است 
مخالفان FATF از شفافیت می‌ترسند!
گفت: ولی FATF قرار است تمامی روابط تجاری و تراکنش‌های مالی و اقتصادی که در ایران صورت می‌پذیرد را در اختیار کشورهای غربی قرار بدهد. یعنی اصلاح‌طلبان از افشای اسرار اقتصادی کشورمان برای دشمنان نمی‌ترسند؟! آن‌هم در بحبوحه جنگ اقتصادی؟!
گفتم: آنها از سامانه حقوق مدیران می‌ترسند که دولت از مدت‌ها قبل قرار بود راه‌اندازی کند تا مردم از میزان حقوق و درآمدهای آنها با خبر شوند ولی تا‌کنون انجام نداده است! 
گفت: از افشای اسرار نظام برای دشمن استقبال می‌کنند ولی از شفافیت میزان حقوق و دریافتی خودشان برای مردم وحشت دارند! چرا برعکس حرف می‌زنند؟!
گفتم: یارو لیوانی را وارونه روی میز رستوران بود برداشت و دستی روی آن کشید و با عصبانیت به مدیر رستوران گفت؛ اینکه سر ندارد! و دستی هم به زیر لیوان زد و گفت؛ تهش هم که سوراخ است!