سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تحلیل

گفت و شنود , • نظر

گفت: اینستاگرام صدای آمریکا برای مخابره راهپیمایی 22 بهمن در ایران؛ متمسک به دو ویدئو از خیابان جمهوری شده که جمعیت اندکی در حال راهپیمایی بودند!
گفتم: انتظاری جزء این نباید داشت؟!
گفت: بله.
گفتم: چه زیبا رهبری گفتند1 که؛ مردم به فلان رادیوی خائنی که اجتماعات عظیم میلیونی را میگوید چند هزار نفر امّا اگر چنانچه دویست نفر آدم در خیابان مشغول شرارت بشوند، میگوید ملّت ایران، اطمینان نمیکنند، اعتماد نمیکنند؛ معلوم است. لکن این مشروط بر این است که از داخل به آنها مایه داده نشود. تأکید بنده روی این است.

پی نویس:

1- سخنان مقام معظم رهبری در مورخ 1398/11/16  در دیدار اقشار مختلف مردم