سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

تحلیل

به نام او-جای شما خالی بود .دیشب که شب نوزدهم ماه مبارک رمضان بود (شب قدر) مسجد جامع قلهک رفتم ،سخنران استاد صمدی آملی بودند .قصد ندارم که ایشان رامعرفی کنم ، هرکه ایشان رامی شناسد که هیچ، آن کسی راهم که ایشان رانمی شناسند، می تواند دراینترنت جستجو کنند ورابطه ایشان باعلامه حسن زاده آملی را بیابند یا اگروقت ندارید،فکر می کنم همین مطلب رابخوانید پی به روح آسمانی ایشان می برید، البته همان طورکه متوجه هستید نوشتاربا بیان زمین تاآسمان فرق می کنند ولی بااین وجود ازخداوند متعال می خواهم همان تحولی که به من دادند به شما که مطلب رامی خوانید بدهند—ان شاءالله. ادامه مطلب...