سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تحلیل

به نام او- سلام
یک پرسش دیگری که درمورد ولایت فقیه،غالباکارشناسان رشته اصول فقه دانشگاهی می پرسند،این است: فقهای سابق (قرون اولیه) بحث ازولایت فقیه به معنای تشکیل حکومت نکردند!!!!
ادامه مطلب...

بسم الله الرحمن الرحیم
قسمت سوم:بحث انتخاب یاانتصاب ولی فقیه ؟
قول داده بودم ،12/ 6/ 89 شنبه بنویسم. امیدوارم که منراعفو کرده باشید،ازاین به بعد دیگه قول نمی دهم چون نمی شود عمل کرد.
ادامه مطلب...

بنا به قولی که دریادداشت-تحلیلی ازتفاوت ولایت فقیه باحکومت استبدادی- مورخه یکشنبه 89/6/7داده شد،قسمت دوم موضوع ولایت فقیه رامی نویسم،انشاء الله استفاده کنید والبته منتظر نظرتان می باشم.  سوال دوم:منظور ازمطلقه چیست؟ادامه مطلب...

به نام او برای او به یاداو
همانطور که استحضاردارید دربحبوحه انتخابات 88 وحتی بعد ازآن یک بحث تکنیکی ونرمی داشت شکل می گرفت که اوایل در پرده موضوع انتخابات پنهان بود ولی با گذشت زمان این پرده اندک اندک برداشته شد وآن تئوری ونظریه ولایت فقیه بود.شروع کردم به تحقیق (واین باعث شد که روی آن خیلی وقت بگذارم .پیرامونم انواع سوالات وشبهات وگاها هم توهین هایی که نتنها به موضوع ولایت فقیه بلکه به مبتکرطرح و شخص دلسوز جامعه- که چه کسی واقعا متوجه مظلومیت ایشان بود- گوشم راپر کرده بود)تاجواب راسخ ومحکمی به همه بدهم.اینرا هم بگویم که من دیدگاههای افرادی مثل گنجی راهم خواندم واقعا میطلبیددرتوان خودم کاری بکنم .ازحاشیه چینی اجازه بدهیدخارج شوم وبروم سراغ اصل مطلب .قصددارم خلاصه تحقیقاتم رادر قالب سوال وپاسخ دروبلاگ قراردهم تادیگران هم مستفیذ شوند. ضمنا ازپیشنهادات شما استفاده می شود، شک نکنید!قسمت اول- سوال اول:
ادامه مطلب...